Sort By:
Date Title Views Comments Random
View As:

Einstein’s Clocks

Einstein’s Clocks

Einstein’s Clocks

375 0

Einstein’s Clocks

375 0

How does anesthesia work? – Steven Zheng

929 0

How does anesthesia work? – Steven Zheng

929 0

How An Igloo Keeps You Warm

1.32K 0

How An Igloo Keeps You Warm

1.32K 0

Mankind Rising – Where do Humans Come From

783 0

Mankind Rising – Where do Humans Come From

783 0

NASA’s plan to save Earth from a giant asteroid

730 0

A Potential Source of Clean, Limitless Energy

591 0

A Potential Source of Clean, Limitless Energy

591 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

2.75K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

2.75K 0

Vullnetarizmi

2.69K 0

Vullnetarizmi

2.69K 0

Math Antics – Volume

1.30K 0

Math Antics – Volume

1.30K 0

What causes kidney stones? – Arash Shadman

1.55K 0

What causes kidney stones? – Arash Shadman

1.55K 0

The History of Earth

1.22K 0

The History of Earth

1.22K 0

Primitive Technology: Bow and Arrow

658 0

Primitive Technology: Bow and Arrow

658 0

The VASIMR Engine: How to Get to Mars in 40 Days

735 0

The VASIMR Engine: How to Get to Mars in 40 Days

735 0

National Geographic | Gravity – Documentary HD

1.05K 0

National Geographic | Gravity – Documentary HD

1.05K 0

JANE GOODALL – Mother Earth

417 0

JANE GOODALL – Mother Earth

417 0

the secret world of the japanese swordsmith

1.15K 0

the secret world of the japanese swordsmith

1.15K 0

First Interstellar Asteroid Wows Scientists

1.10K 0

First Interstellar Asteroid Wows Scientists

1.10K 0

Bryan Cranston’s Career Advice for Millennials: Confidence, Hardwork, Pride

879 0

Sulfuric Acid – Periodic Table of Videos

1.38K 0

Sulfuric Acid – Periodic Table of Videos

1.38K 0

Grit: the power of passion and perseverance | Angela Lee Duckworth

1.33K 0

The Anthropocene: The age of mankind – (VPRO documentary – 2017)

1.14K 0

Human activities that threaten biodiversity

908 0

Human activities that threaten biodiversity

908 0

What is diabetes? | Diabetes UK

1.16K 0

What is diabetes? | Diabetes UK

1.16K 0

Helium (new) – Periodic Table of Videos

1.09K 0

Helium (new) – Periodic Table of Videos

1.09K 0

Galileo’s Famous Gravity Experiment | Brian Cox | BBC Two

1.62K 0

Secrets of Finland’s Education

2.12K 0

Secrets of Finland’s Education

2.12K 0

How to Get Better Search Results | Be a Google Pro | Study Tips

1.59K 0

The Sun

2.98K 0

The Sun

2.98K 0

Shumëzimi i shumës dhe i ndryshimit Sharr Bujari kl3 Mësuese Igballe Galica

9.67K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.11K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.11K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

13.60K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

13.60K 0

Koncepte bazë të punës me Windows Leonit Kelmendi Fatjona Shaqiri Prof Kimete Dida

3.03K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.04K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.04K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.62K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.62K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.78K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.78K 0

For the love of Physics – Professor Walter Lewin, M.I.T.

1.63K 0

Video #1: Lidershipi, bashkpunimi, dhe njeri i shkelqyer

5.15K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.33K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.33K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.11K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.11K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Dijedon Selmani, nx, i kl 9, prof Shqipe Llonçari

852 0