From DNA to protein – 3D

Si prodhohen proteinat në qeliza, në bazë të informacioneve që gjenden në kodin DNA? Ky është njëri prej proceseve më të rëndësishëm në biologji që mundëson bartjen e tipareve trashëguese të qenieve të gjalla prej brezit në brez. Video-animacion vërtetë i mrekullueshëm!

Category:

BIOLOGY, CHEMISTRY

Comments are closed.