The hidden power of smiling | Ron Gutman

“Kurrë nuk mund ta kuptojë se sa shumë të mira mund të bëjë një buzëqeshje e thjeshtë.” – Nëna Tereze.

Category:

HEALTH

Comments are closed.