A mind-blowing explanation of the speed of light | Michelle Thaller

Kur një trup lëvizë me shpejtësi të madhe, masa e tij rritet. Mirëpo çka ndodhë nëse kjo shpejtësi i afrohet shumë afër shpejtësisë së dritës, apo e mbërrinë atë? Çka ndodhë me energjinë kinetike të një trupi që lëvizë aq shpejt sa drita?

Category:

PHYSICS

Comments are closed.