KidzType – Aplikacion-lojë për mësimin e shkrimit të drejtë me tastjerë