Videot në ZGJOI janë përzgjedhje e dedikuar për nxënës të fillores, por edhe për ata që mendojnë se mësimi zgjatë tërë jetën.