Sami Frashëri – Sikundër që trupi ka nevojë për pastërti ashtu edhe shpirti për arsim.