Leonardo da Vinci – Të mësuarit është e vetmja gjë që nuk e shterron mendjen, nuk e bënë të frikësohet as të pendohet.