Jean Jacques Rousseau – Unë e parapëlqej LIRINË me rreziqe ndaj paqës në ROBËRI.