Maximilien Robespierre (1758 – 1794) “Sekreti i LIRISË qëndron te EDUKIMI i njerëzve, ndërsa sekreti i TIRANISË është që ata ti mbash INJORANT (të paditur).”

Maximilien Robespierre (1758 – 1794) “Sekreti i LIRISË qëndron te EDUKIMI i njerëzve, ndërsa sekreti i TIRANISË është që ata ti mbash INJORANT (të paditur).”