Kondensatorët dhe induktorët Nesa Rexhepi dhe Vesa Keqa, kl IX Prof Kimete Dida