Bageri me materiale të riciklueshme, Bali Qatani, nx. SHMFU Sadri Duhla, Duhël, ars. Valon Trolli