Sort By:
Date Title Views Random
Sort Ascending
View As:
Metoda Feynman për mësim efikas

14.55K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

14.55K 0

Shumëzimi i shumës dhe i ndryshimit Sharr Bujari kl3 Mësuese Igballe Galica

10.18K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.83K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.83K 0

Koncepte bazë të punës me Windows Leonit Kelmendi Fatjona Shaqiri Prof Kimete Dida

3.24K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.17K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.17K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.92K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.92K 0

For the love of Physics – Professor Walter Lewin, M.I.T.

7.34K 0

Video #1: Lidershipi, bashkpunimi, dhe njeri i shkelqyer

5.40K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.90K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.90K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

3.09K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

3.09K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Dijedon Selmani, nx, i kl 9, prof Shqipe Llonçari

967 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.74K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.74K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.25K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.25K 0

The Sun

3.33K 0

The Sun

3.33K 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.65K 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.65K 0

Formimi i thengjillit 3D

2.48K 0

Formimi i thengjillit 3D

2.48K 0