Sort By:
Date Title Views Random
Sort Ascending
View As:
Shumëzimi i shumës dhe i ndryshimit Sharr Bujari kl3 Mësuese Igballe Galica

10.24K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

14.62K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

14.62K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.89K 0

Arizona State University Graduation Speech by Mentor Dida

19.89K 0

Koncepte bazë të punës me Windows Leonit Kelmendi Fatjona Shaqiri Prof Kimete Dida

3.28K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.20K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.20K 0

For the love of Physics – Professor Walter Lewin, M.I.T.

7.40K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.98K 0

Ibn Sina (performed by Roger Worrod)

4.98K 0

Video #1: Lidershipi, bashkpunimi, dhe njeri i shkelqyer

5.46K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.93K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.93K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

3.13K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

3.13K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.27K 0

Sistemi kompjuterik – Guri Rugova, kl.9

2.27K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.78K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.78K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Dijedon Selmani, nx, i kl 9, prof Shqipe Llonçari

990 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.70K 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.70K 0

The Sun

3.38K 0

The Sun

3.38K 0

Formimi i thengjillit 3D

2.52K 0

Formimi i thengjillit 3D

2.52K 0