Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category CHANGEMAKERS-ALB

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

2.75K 0

Koha dhe matja e saj – Sharr Bujari kl 4

2.75K 0

Vullnetarizmi

2.69K 0

Vullnetarizmi

2.69K 0

JANE GOODALL – Mother Earth

416 0

JANE GOODALL – Mother Earth

416 0

The transformative power of classical music | Benjamin Zander

1.52K 0

Bageri me materiale të riciklueshme, Bali Qatani, nx. SHMFU Sadri Duhla, Duhël, ars. Valon Trolli

3.11K 0

Inhalatori 1 Patent i inovatorit Smajl Mulaj

1.40K 0

Inhalatori 1 Patent i inovatorit Smajl Mulaj

1.40K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

13.60K 0

Metoda Feynman për mësim efikas

13.60K 0

Ferme organike me qasje shkencore

2.19K 0

Ferme organike me qasje shkencore

2.19K 0

Kosova me veturën e parë elektrike

3.06K 0

Kosova me veturën e parë elektrike

3.06K 0

Si të gjejmë se cilët numra janë të plotpjestueshëm me 3

3.63K 0

First Albanian – Kosovar woman in Mount Everest 8848m alt

2.22K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.33K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.33K 0