Sort By:
Date Title Views Random
Sort Ascending
View As:

Category FIZIKË SHQIP

The sequence from the speech about AOK in NEAF 2018 – New York

1.19K 0

The Sun

3.33K 0

The Sun

3.33K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.74K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.74K 0

Fusha magnetike dhe magnetet Diar Maloku VIII1 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.59K 0

Zëri dhe veçoritë e tij Euron Makolli VII4 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.71K 0

Nxehtësia dhe temperatura Euron Makolli SHMU Gjergj Fishta Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.48K 0

Valët gravitacionale Diar Maloku VII 1 Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.26K 0

Matja e madhësive fizike – Euron Makolli VI 4, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.07K 0

Pluskimi, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.29K 0

Enët komunikuese, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.84K 0

Carl Sagan–Eratosteni vërteton se bota është e rrumbullakët

1.09K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Adrian Xhemaili, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.14K 0

Magnetet, Tringa Haxhiu, kl 6, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

984 0

Proceset valore, Egzona Hertica & Teuta Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.31K 0

Pesha dhe rënia e lirë e trupave, Erza Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.20K 0

Veprimi ndërmjet trupave, Elsa Gashi & Adesa Makolli, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.04K 0