FIZIKË SHQIP | ZGJOI


View As:

Category FIZIKË SHQIP

The sequence from the speech about AOK in NEAF 2018 – New York

1.27K 0

The Sun

3.43K 0

The Sun

3.43K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.83K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.83K 0

Fusha magnetike dhe magnetet Diar Maloku VIII1 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.70K 0

Zëri dhe veçoritë e tij Euron Makolli VII4 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.78K 0

Nxehtësia dhe temperatura Euron Makolli SHMU Gjergj Fishta Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.56K 0

Valët gravitacionale Diar Maloku VII 1 Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.36K 0

Matja e madhësive fizike – Euron Makolli VI 4, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.14K 0

Pluskimi, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.41K 0

Enët komunikuese, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.96K 0

Carl Sagan–Eratosteni vërteton se bota është e rrumbullakët

1.16K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Adrian Xhemaili, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.22K 0

Magnetet, Tringa Haxhiu, kl 6, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.08K 0

Proceset valore, Egzona Hertica & Teuta Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.38K 0

Pesha dhe rënia e lirë e trupave, Erza Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.26K 0

Veprimi ndërmjet trupave, Elsa Gashi & Adesa Makolli, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.10K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Dijedon Selmani, nx, i kl 9, prof Shqipe Llonçari

1.02K 0

Optika gjeometrike, Arbesa Demi, nx e kl 9, prof Shqipe Llonçari

1.23K 0

Termodinamika, Arbesa Demi, nx e kl 9, prof Shqipe Llonçari

1.25K 0

Lëkundjet dhe valet, Euron Makolli, nxënës i kl.5

1.14K 0

Lëkundjet dhe valet, Euron Makolli, nxënës i kl.5

1.14K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.23K 0

Energjia, Diar Maloku, nxënës i kl 6

1.23K 0

Yjet, Dielli dhe galaktikat

1.19K 0

Yjet, Dielli dhe galaktikat

1.19K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.96K 0

Avullimi,vlimi dhe kondensimi, Tringa Haxhiu, kl.6

1.96K 0

Sistemi Diellor,Valiera Qorri Kl IX

952 0

Sistemi Diellor,Valiera Qorri Kl IX

952 0