Sort By:
Date Title Views Random
Sort Ascending
View As:

Category FIZIKË SHQIP

The sequence from the speech about AOK in NEAF 2018 – New York

1.22K 0

The Sun

3.38K 0

The Sun

3.38K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.78K 0

Sistemi Diellor: Hyrje

3.78K 0

Fusha magnetike dhe magnetet Diar Maloku VIII1 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.63K 0

Zëri dhe veçoritë e tij Euron Makolli VII4 Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.74K 0

Nxehtësia dhe temperatura Euron Makolli SHMU Gjergj Fishta Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.51K 0

Valët gravitacionale Diar Maloku VII 1 Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.30K 0

Matja e madhësive fizike – Euron Makolli VI 4, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.11K 0

Pluskimi, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.37K 0

Enët komunikuese, Tringa Haxhiu, kl 7, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.90K 0

Carl Sagan–Eratosteni vërteton se bota është e rrumbullakët

1.12K 0

Dukuritë e nxehtësisë, Adrian Xhemaili, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.18K 0

Magnetet, Tringa Haxhiu, kl 6, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.03K 0

Proceset valore, Egzona Hertica & Teuta Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.34K 0

Pesha dhe rënia e lirë e trupave, Erza Kiçmari, kl 9, Prof Shqipe Hoxha – Llonçari

1.23K 0

Veprimi ndërmjet trupave, Elsa Gashi & Adesa Makolli, kl 6, Prof Shqipe Hoxha Llonçari

1.07K 0