Category: INSPIRING QUOTES

Aristoteli – Edukimi i mendjes pa edukim të zemrës nuk është edukim fare.

Read More

George Washington Carver – Edukimi është çelësi i portës së artë të lirisë.

Read More

Jean Piaget – Qëllimi i arsimit nuk është të rritet sasia e njohurive por të krijojë mundësi që një fëmijë të shpikë dhe zbulojë, të krijojë njerëz të aftë për të bërë gjëra të reja.

Read More

Jean Jacques Rousseau – Unë e parapëlqej LIRINË me rreziqe ndaj paqës në ROBËRI.

Read More

Leonardo da Vinci – Të mësuarit është e vetmja gjë që nuk e shterron mendjen, nuk e bënë të frikësohet as të pendohet.

Read More

Sami Frashëri – Sikundër që trupi ka nevojë për pastërti ashtu edhe shpirti për arsim.

Read More