Category: INSPIRING QUOTES

Publilius Syrus (85–43 p.e.r.)

Read More

Sophocles 496-406 p.e.r

Read More

Maximilien Robespierre (1758 – 1794) “Sekreti i LIRISË qëndron te EDUKIMI i njerëzve, ndërsa sekreti i TIRANISË është që ata ti mbash INJORANT (të paditur).”

Maximilien Robespierre (1758 – 1794) "Sekreti i LIRISË qëndron te EDUKIMI i njerëzve, ndërsa sekreti i TIRANISË është që ata ti mbash INJORANT (të paditur)." Read More

Johann Wolfgang Goethe 1749–1832

Read More

Aristoteli – Edukimi i mendjes pa edukim të zemrës nuk është edukim fare.

Read More

George Washington Carver – Edukimi është çelësi i portës së artë të lirisë.

Read More

Jean Piaget – 1896–1980

Read More

Jean Jacques Rousseau – Unë e parapëlqej LIRINË me rreziqe ndaj paqës në ROBËRI.

Read More

Leonardo da Vinci – Të mësuarit është e vetmja gjë që nuk e shterron mendjen, nuk e bënë të frikësohet as të pendohet.

Read More

Sami Frashëri – Sikundër që trupi ka nevojë për pastërti ashtu edhe shpirti për arsim.

Read More