MATH | ZGJOI


View As:

Category MATH

Algebra Basics: Solving Basic Equations Part 1 – Math Antics

126 0

Algebra Basics: Solving Basic Equations Part 1 – Math Antics

126 0

Tema e ekuacioneve algjebrike, veçanërisht për nxënësit e klasëve të ulëta, është zakonisht një sfidë për arsimtarët. Nxënësit do ta kënë të vështirë të kuptuarit e ekuacioneve nëse mbetemi me shpjegime vetëm në nive...

A Proof that 0 = 1 (Can You Spot the Mistake?)

708 0

A Proof that 0 = 1 (Can You Spot the Mistake?)

708 0

Alternative Math | Short Film

595 0

Alternative Math | Short Film

595 0

Can you solve the Leonardo da Vinci riddle? – Tanya Khovanova

2.47K 0

What Is The Area? “You Should Be Able To Solve This”

3.71K 0

Why is 1.618034 So Important?

2.15K 0

Why is 1.618034 So Important?

2.15K 0

The History of Non-Euclidian Geometry – The Great Quest – Extra History – #2

1.28K 0

BBC Documentary The Math Mystery Mathematics in Nature and Universe Science Documentary

1.71K 0

The Best Movies For Mathematicians

2.23K 0

The Best Movies For Mathematicians

2.23K 0

Why can’t you divide by zero? – TED-Ed

1.14K 0

Why can’t you divide by zero? – TED-Ed

1.14K 0

How to Teach Fractions, Percents & Decimals to the 8th Grade : Math Fundamentals

3.08K 0

Mathemagic – (a+b)²=a²+2ab+b² – But Why?

2.90K 0

Mathemagic – (a+b)²=a²+2ab+b² – But Why?

2.90K 0

Algebra Basics: What Is Algebra? – Math Antics

2.32K 0

Algebra Basics: What Is Algebra? – Math Antics

2.32K 0

Euclid’s Pythagorean Theorem

2.03K 0

Euclid’s Pythagorean Theorem

2.03K 0

Fun with Fractals

2.20K 0

Fun with Fractals

2.20K 0

Al Khwarizmi – The father of algebra

1.28K 0

Al Khwarizmi – The father of algebra

1.28K 0

Proof Without Words: The Circle

2.24K 0

Proof Without Words: The Circle

2.24K 0

Euclid as the father of geometry | Introduction to Euclidean geometry | Geometry | Khan Academy

917 0

Ancient Babylonian tablet – world’s first trig table

1.13K 0

Si të gjejmë se cilët numra janë të plotpjestueshëm me 3

4.22K 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.76K 0

Pythagorean Theorem Proof (Geometry)

6.76K 0

Fractions addition and subtraction trick – do them the fast way!

7.08K 0

Visualization of Quick sort (HD)

826 0

Visualization of Quick sort (HD)

826 0

Circle Division Solution

898 0

Circle Division Solution

898 0