01 – Introduction To Chemistry – Online Chemistry Course – Learn Chemistry & Solve Problems

413
Published on 18/05/2019 by

Ligjërimi para nxënësve është art i vërtetë. Këtë video 38 minutëshe e shikova me vëmendje deri në fund, sepse ligjëruesi ishte një mësues mjeshtër, rrëfimtarë i shkathtë, i kuptueshëm, i afërtë dhe i sinqertë.

Mënyra se si e shtjelloi temën, si komunikon me nxënësin, si flet, si të shikon në sy dhe si gjestikulon, ishte vërtetë e përkryer.

Në kanalin e tij mund të gjeni plot ligjërata për matematikë, fizikë dhe kimi.

Ju rekomandoj arsimtarëve të cilësdo lëndë që ta shikojnë dhe të binden.

Category