1.4 Video 1 – Constructivist teaching strategies

431
Published on 06/11/2019 by

Sipas fjalorit Cambridge Dictionary, konstruktivizmi në edukim është teori ku mësimi është proces aktiv dhe ku njerëzit nxënë dituri përmes kombinimit të eksperiencave dhe ideve: Nxënësi i pasuron dituritë dhe shkathtësitë e veta në mënyrë aktive gjatë një procesi të të mësuarit që quhet konstruktivizëm.

Në këtë video zbërthehet shumë qartë ky koncept, me shembuj konkret.

p.s. Sot, më 6 nëntor 2019 u promovua libri i Prof. Dr. Xhavit Rexhaj me titull “Teori dhe strategji të mësimdhënies – qasja konstruktiviste” që në mënyrë mjeshtërore tregon për përparësitë e padiskutueshme nevojën e zbatimit sa më të gjerë të kësaj teorie në praktikën tonë edukative, prej çerdheve të fëmijëve e deri në universitet. Këtë libër duhet ta lexojë çdo arsimtar e sidomos çdo drejtor shkolle dhe dekan fakulteti, për arësye se aty shtjellohet thelbi i ndryshimit të paradigmës së mësimdhënies që kërkohet me kurrikulën e re të edukimit në Kosovë.

Category