10 Tips for Teaching Online | How to Teach English Online to Kids | Kindergarten Online Class | Zoom

277
Published on 05/01/2021 by

Mbajta e vëmendjes së nxënësve në mësimet online është një eksperiencë e re dhe e vështirë, jo vetëm për neve, por për gjithë botën. Për shkak të avancimeve të jashtëzakonshme teknologjike, ky lloj mësimi do të vazhdojë edhe në të ardhmen, edhe kur nuk do të kemi pandemi.

Category