13 Study Tips: The Science of Better Learning

413
Published on 02/10/2020 by

Asnjëherë nuk është mjaft të mësojmë se … si duhet mësuar. Kjo fushë e shkecës ka bërë hapa shumë domethënës që na japin ide të ndryshme se si ta përmirësojmë aftësinë tonë për të mësuar dhe gjithashtu se si t’i mësojmë fëmijët ose nxënësit tanë se si të mësojnë më shpejt dhe më mirë.

Category