15 Jobs That Will Disappear In The Next 20 Years Due To AI

463
Published on 14/09/2019 by

Nxënësit e fillores sot, do të punësohen pas 15-20 vitesh shkollimi. Mirëpo cilat janë profesionet që do të kërkohen në të ardhmen? Nga ana tjetër, zhvillimet teknologjike asnjëherë në të kaluarën nuk kanë qenë aq dinamike sa sot, sepse këto zhvillime kanë trende eksponenciale, dmth. ritmet e zhvillimeve i ngjajnë vargut gjeometrik të numrave 1,2,4,8,16,32,64,128,256,…

Category