21st Century Education

275
Published on 03/09/2019 by

Qasja ndaj edukimit në tërë botën është duke u ndryshuar me shpejtësi. Eksperiencat e vendve të ndryshme tregojnë se edukimi duhet të pësojë transformime radikale, sepse modelet ekzistuese nuk funksionojnë më.

P.sh. në Danimarkë nxënësit mund ta përdorin Internetin gjatë provimeve, përfshirë edhe Facebookun, me kusht që mos të bisedojnë me njëri tjetrin (chat) dhe të mos këmbejnë emaila.

Është momenti i fundit që edhe ne të ndryshojmë dhe të përpiqemi të kapemi me këtë rrymë të fuqishme ndryshimesh pozitive në fushën e edukimit, që po ndodhë kudo në botë.

Category