4 Stages of Raising Children According to Tibetan Wisdom

1,285
Published on 27/07/2019 by

Ne të gjithë i duam fëmijët dhe ju dëshirojmë më të mirën në jetën e tyre. Mirëpo mënyra se si i rrisim dhe edukojmë femijët ne si prindër, është një art i vërtetë dhe nga kjo mënyrë varet shumë lumturia dhe suksesi i fëmijëve tanë. Më e keqja është se ne shpesh mendojmë se jemi prindër ideal dhe të pagabueshëm. Prandaj, sa për të parë se ku jemi me eksperiencat tona “ideale”, shikoni këtë video ku tregohet për traditat dhe mençurinë e popullit tibetan rreth kësaj teme… ndoshta mund të mësojmë diçka. 🙂

Category