A better description of entropy

323
Published on 02/02/2022 by

Një nga shpjegimet më të bukura të entropisë që i kam parë deri tash. Autori i kësaj videoje, Steve Mould, punon video për popullarizimin e shkencës dhe ka mbi 1.44 milion parapagues në kanalin e tij në YouTube!

Category