A generation of wasted talent | Victoria Tomlinson | TEDxSheffieldHallamUniversity

319
Published on 13/03/2022 by

Në mesin e pensionistëve, padyshim se ka njerëz që kanë eksperiencë dhe profesionalizëm të niveleit të lartë që ende do të mund të kontribuonin në mënyra të ndryshme: si mentorë, këshilltarë apo në mënyra të tjera. Mirëpo kjo ndodhë shumë rrallë dhe ky fenomen nuk është studjuar pothuaj fare.

Çka mendoni, pse nuk angazhohen njerëzit në moshë edhe atëherë kur kanë mundësi të bëjnë punë tejet të vlefshme? shpesh herë edhe pa pagesë…

Category