A healthy economy should be designed to thrive, not grow | Kate Raworth

256
Published on 11/09/2020 by

Gjenerata e njerëzve të shekullit 21 është e para që po e kupton se rritja e vazhdueshme ekonomike, jo vetëm që nuk është e mundur, por është e dëmshme. Ekonomitë moderne duhet të jenë regjenerative, sepse resurset natyrore të planetit tonë janë të kufishme dhe konsumi i pamëshirshëm i tyre po e vë në rrezik balancin delikat ekologjik të planetit. Përveç kësaj, ekonomitë moderne duhet të kenë karakter distributiv, në mënyrë që të mirat materiale të shfrytëzohen me kujdes dhe nikoqirllëk nga mbarë njerëzimi.

Në mes tjerash në këtë ligjëratë, ekonomistja e Oxfordit, Kate Raworth thot afërsisht: “Rritja nuk është diçka e keqe. Ne i gëzohemi fëmiut kur rritet, mirëpo ai nuk rritet pa u ndalur, sepse pas një kohe të rritjes vie koha e pjekurisë.”

Category