A Potentially Habitable Super Earth Has Been Discovered

712
Published on 23/11/2019 by

Tashmë është zbuluar nje planet shumë i ngjashëm me Tokën. Sa larg është dhe a ka ndonjë gjasë që një ditë njerëzit të udhëtojnë në këtë planet “rezervë” për njerëzimin nëse një ditë, për shkak të sjelljes sonë të papërgjegjshme Toka do të bëhej e pabanueshme?

Category