AI Learns to Park – Deep Reinforcement Learning

299
Published on 26/11/2020 by

Eksperiment real që ilustron se si mëson sistemi me inteligjencë artificiale (AI). Është vërtetë e mahnitshme se si avancohen algoritmet vetvetiu, duke marrë mësim nga pësimi. Në fund, pas një numri të madh eksperimentesh AI mëson ta kryej detyrën me një përsosmëri të pabësueshme dhe e tëra kjo ndodhë pa asnjë intervenim të njeriut që nga momenti i fillimit të eksperimentit.

Zbatimet e AI janë praktikisht të pakufizuara, ndërsa përsosmëria e këtyre sistemeve është vetëm në fazën fillestare!

Category