Algebra Basics: Solving Basic Equations Part 1 – Math Antics

128
Published on 14/04/2019 by

Tema e ekuacioneve algjebrike, veçanërisht për nxënësit e klasëve të ulëta, është zakonisht një sfidë për arsimtarët. Nxënësit do ta kënë të vështirë të kuptuarit e ekuacioneve nëse mbetemi me shpjegime vetëm në nivelin abstrakt matematikor. Prandaj është me rëndësi që ekuacionet të shpiegohen duke i lidhur me shembuj konkret nga jeta e përditshme, si që shihet në këtë video të shkelqyeshme të portalit MathAntics.

Category