What was lost when the Library of Alexandria burned? – DOCUMENTARY

243
Published on 02/03/2022 by

STOP luftës në Ukrainë!

Luftërat nuk shkatërrojnë vetëm jetë njerëzish dhe pasurinë materiale – ato i shkatërrojnë librat, që janë burim i diturive dhe artit. Shkatërrojnë të arriturat e dhjetëra e qindra gjeneratave njerëzish të ndritur, eksperiencën qytetëruese, shkencat dhe artet, gjithçka të mirë që ka bërë njeriu. Shaktërrimet që sjellë lufta janë të pakthyeshme dhe të pakompensueshme. Shembulli i shkatërrimit të Bibliotekës së Madhe të Aleksandrisë është vetëm njëri prej ngjarjeve më tragjike të historisë së njerëzimit.

Andaj duhet ndaluar bisha putiniane me çdo kusht dhe duhet mbështetur populli heroik ukrainas.

Category