Biology: Cell Structure I Nucleus Medical Media

238
Published on 30/11/2021 by

Qeliza është njësia më e vogël e materies së gjallë që mund të ekzistojë më vete. Të gjitha bimët dhe kafshët përbëhen nga qeliza. (Sipas Oxford Dictionary).

Category