Can Planting Billions Of Trees Halt Climate Change?

456
Published on 02/12/2019 by

Sipas studimit të Institutit federal zviceran për teknologji, ETH, pyllëzimi në përmasa globale mund të jetë përgjigje e duhur ndaj ngrohjes globale. Me mbjelljen e 900 miliard pemëve, do të reduktohej 32% e dioksidit të karbonit që është gjeneruar nga veprimtaritë njerëzore që nga fillimi i revolucionit industrial!
Më tej, në artikullin e botuar në The Guardian, me titull: “Mbjellja e pemëve ka potencial marramendës për ta zgjidhur krizën klimatike.” (Ang.: “Tree planting ‘has mind-blowing potential’ to tackle climate crisis”), https://bit.ly/33KhkxQ në mes tjerash shkruan:
“Projektet me efektive të pyllzimit e kanë një kosto prej 30 cent të dollarit amerikan për një pemë. Kjo do të thotë që ne mund të mbjellim 1 trilion (1000 miliard) pemë me një kosto prej rreth 300 miliard US$ dhe padyshim se kjo do të ishte një zgjidhje me efikasitet dhe efektivitet të paparë. Përveç kësaj kjo do të ishte zgjidhja më e lirë që është propozuar ndonjëherë. “

Category