Can we create the “perfect” farm? – Brent Loken

166
Published on 28/10/2020 by

Konceptet bazë që e karakterizojnë agrokulturën deri në ditët e sotme, bazohen në shfrytëzimin dhe zhdukjen e hapësirave të mëdha pyjore, të botës së gjallë dhe të resurseve të ujit dhe të energjisë, me të vetmin qëllim që të sigurohet ushqimi për njerëzimin. Ky koncept është tashmë i paqëndrueshëm, sepse po shkakton destabilizimin e klimës në planetin tonë. Andaj, tash e mbas duhet bërë ndryshime të rrënjësishme në mënyrën se si do të koncipohet argokultura në të ardhmen. Shihni një vizion të mundshëm që tregohet në këtë video.

Category