Carbon… SO SIMPLE: Crash Course Biology #1

299
Published on 05/02/2022 by

Elementi themelor i organizmave të gjallë është karboni. Ka edhe forma të jetës që nuk bazohen në karbon, por kjo është dukuri shumë më e rrallë në gjithësi, së pakut për aq sa ka njohuri shkenca deri tash.

Category