Cardiovascular System In Under 10 Minutes

420
Published on 09/08/2020 by

Një kryevepër e artit të shpjegimit shkencor, në këtë rast, i sistemit kardio vaskular të njeriut. Videoja është atraktive, sepse lënda shpiegohet me video animacione që përcillen me tekstin e fakteve thelbësore dhe me zërin e mësuesit. Ky lloj i videove edukative është tejet efektiv për mësim, sepse  e mbanë nxënësin vazhdimisht të angazhuar në maksimum dhe ky angazhim është shumë produktiv për mësim dhe i këndshëm, pothuajse argëtues dhe aspak i mërzitshëm.

Category