Check your intuition: The birthday problem – David Knuffke

273
Published on 08/10/2021 by

Për ta bërë matematikën, konkretisht probabilitetin, një lëndë tërheqëse për nxënës, prezentoni në klasë problemin e paradoksit të ditëlindjes:

Nëse në një klasë janë 23 nxënës, sa është gjasa që së paku dy prej tyre të kenë ditëlindjen e njejtë? Pyetni nxënësit dhe ata, sipas intuitës së tyre, do të përgjigjen se kjo gjasë mund të jetë, rreth 5% ose 10%? Jo, përgjigjja e saktë është paradoksale!

Category