Climate 101: Deforestation | National Geographic

364
Published on 18/08/2019 by

Të ndërprejmë prerjen e egër të pyjeve dhe të orgamnizohemi për ti rimëkëmbër pyjet tona të shkatërruara: Ky është veprimi që mund ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë, nëse i duam fëmijët tanë dhe nëse duam që me meritë të bëhemi pjesë e BE-së dhe të ecim përpara.

Category