Copernicus: A Revolution of Astronomical Proportions

350
Published on 25/04/2022 by

Një tregim i bukur për jetën, interesimet, studimet dhe kontributet e Kopernikut, në të kuptuarit më të saktë të universit, të përmasave dhe strukturës së sistemit tonë planetar.

Category