COVID 2025: How an explosion in remote learning changes education – Randal Picker on COVID 19

261
Published on 18/07/2020 by

Covid-19 është një virus tejet kompleks, misterioz dhe ende i pastudjuar sa duhet, ndërsa pasojat që po i përjetojmë janë vërtetë dramatike. Kjo pandemi po sillet si një cunami i vërtetë biologjik që po i tundë themelet e shoqërisë njerëzore.

Njëra nga pasojat më kritike që po shfaqen tashmë është sfera e edukimit. Falë teknologjisë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimeve, mësimi në distancë i zbuti në mënyrë efektive pasojat e mbulljes së shkollave dhe universiteteve. Mund të themi se e “shpëtuam” sistemin e edukimit prej kolapsit total, mirëpo ende jemi larg një zgjidhjeje të qëndrueshme për të ardhmen.  Ndërsa koha po kalon, është momenti i fundit të fillojmë të merremi seriozisht me këtë problem, sepse na morri pusi.

Category