Demo of NOLEJ AI in 2 minutes

248
Published on 12/11/2022 by

FOLLOWS IN ENGLISH…
Njëra prej problemeve më të rënda që i hasë secili pedagog në punën ne vet është që të gjejë materiale mësimore për nxënës/studentë. Çka mendoni për idenë që këtë punë të bëjë Inteligjenca Artificiale?
ENGLISH…
One of the most serious problems that every teacher encounters in his own work is to find teaching materials for pupils/students. What do you think about the idea of Artificial Intelligence doing this work?

Category