Digital transformation: are you ready for exponential change? Futurist Gerd Leonhard, TFAStudios

256
Published on 09/07/2020 by

Ne tëshmë po jetojmë në botën e ndryshimeve marramendëse teknologjike. Punët e thjeshta janë duke i bërë makinat, por  njeriu ka shumë hapësirë për të zhvilluar tiparet unikale njerëzore si që janë: kreativiteti, imagjinata, intuita, emocionet dhe etika.

Një pjesëz nga ky prezentim elegant i futuristit Gerd Leonhard: “Për ta kapur mundësinë duhet të jesh si lëngu. Të mësosh jo sa për të mësuar, por të mësosh pikërisht në kohën e duhur. Jo përmirësime singulare (të veçanta), por transformime rrënjësore. Jo sisteme individuale, por ekosisteme të reja.”

Le ta përdorim teknologjinë për ta bërë botën më humane, një botë ku mbretërojnë njerëzit e mirë, eruditët dhe bëmirësit,  njerëzit që kanë dhembshuri për fatin e tjetrit, që brengosen dhe punojnë për komunitetin dhe tërë njerëzimin, me dashuri dhe empati.

Category