Do You Really KNOW Anything? ft. Neil deGrasse Tyson

281
Published on 25/07/2020 by

Për këtë të shtune mbrëma: sa jemi të sigurtë se diçka është e vërtetë, një mendim filozofik, një fenomen natyror, një ngjarje në shoqëri? Çka është e vërteta në filozofi dhe çka e vërteta që buron nga metoda shkencore?

Category