Earthy Potatoes: how do potatoes grow?

469
Published on 30/01/2020 by

Kjo është një video e shkurtër për kultivimin e patates dhe ia vlenë ta shohim sepse në Kosovë kemi fermerë mjeshtër të kultivimit të saj, veçanërisht në regjionin e Vushtrrisë.

Category