Easy way to grow rose from cutting, How to grow rose plant from cutting with English subtitles

919
Published on 22/05/2020 by

Është koha e fundit të provoni me kultivu drandofile nga degët e tyre. Nëse keni ndonjë drandofile me aromë të këndëshme, provoni ta shumëzoni sipas metodës në këtë video.

Category