Ecological footprint: Do we fit on our planet?

61
Published on 24/04/2019 by

Njerzimi, me këtë tempo të shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe të prodhimit të mbeturinave që po i krijon, ka nevojë për një panet më të madh! Përafërsisht i nevojitet një planet për 1.5 herë më i madh se ky që e kemi tash!

Mirëpo, nuk janë të gjithë njerëzit fajtorë për këtë gjendje të mjerueshme, por fajtorë të vërtetë janë njerëzit grykës. Këta të fundit janë pak përkah numri, vetëm 17%, por për shkak se janë grykës dhe kanë mundësi materiale, ata i shpenzojnë 80% të resurseve botërore!

Category