Energy Vault 3D Simulation

399
Published on 26/09/2019 by

Ide shumë interesante për ruajtjen e energjisë: Kur ka tepricë të energjisë, ngriten blloqet e betonit në lartësi dhe kur ka mungesë të saj, gjenerohet energjia duke i lëshuar blloqet poshtë. Ky lloj i ruajtjes së energjisë do të ishte një zgjidhje e mundëshme për të ruajtur energjinë e fituar nga panelet diellore gjatë ditës, për ta shfrytëzuar atë gjatë natës. Të shpresojmë se kjo zgjidhje teknike do të jetë ekonomikisht e arësyeshme.

Falënderojmë Ilir K. Vezvesjën për sugjerimin e kësaj videoje interesante.

Category