Francezët Këndojnë Shqip | Janinës Ç’i Panë Sytë

138
Published on 17/04/2019 by

FOLLOWS IN ENGLISH…

Profesorët françez këndojnë këngë Labe në Katedralen Notre Dame në Paris!

Një ngjarje e jashtëzakonshme që ka ndodhur para 5 vitesh dhe nuk harrohet. Këndimi i tyre është jashtëzakonisht i bukur dhe profesional dhe shihet se ata e këndojnë me një pasion dhe dashuri vëllazërore për artin muzikor shqiptar.

Si mund të shprehet më bukur thënia se “Muzika nuk njeh kufinj.”

Në prizmin e kësaj ngjarjeje madhore kulturore dhe njerëzore, nuk mund të kuptoj disa deputetë të mjerë të Kuvendit të Kosovës që sot më 17.04.209, haptas dhe me paturpësi fyese, deklaroheshin kundër propozimit të Kryeministrit që të ndahet një donacion simbolik për rimëkëmbjen e Katedrales së famshme, simbolit të qytetrimit françez, evropian dhe botëror, pas zjarrit katastrofal që e përfshiu atë dy ditë më parë.

Kombi i madh françez nuk ka nevojë për ndihmën tonë financiare, por ne kemi nevojë të shprehim bashkëndjesinë tonë për këtë humbje të rëndë që ka tronditur Francën dhe mbarë botën e qytetruar.

ENGLISH

French professors sing Albanian Laberia songs at Notre Dame Cathedral in Paris!

An extraordinary event that happened five years ago and could not be forgotten. Their singing is profoundly beautiful, professional and it is performed passionately with brotherly love for Albanian music.

How can we say more beautifully that “Music knows no boundaries.”
In the prism of this great cultural and human event, I can not understand some of the miserable Members of the Kosovo Parliament who today on April 17, 2019, openly and insultingly, declared opposition to the proposal of the Prime Minister to give a symbolic donation for the recovery of the famous Cathedral, the symbol of French, European and world civilization, following the catastrophic fire that swept it out two days ago.

The great French nation does not need our financial aid, but we need to express our sympathy for this heavy loss that has shaken France and the whole civilized world.

Category