Gahan by Yasamin Shahhosseini

588
https://www.youtube.com/watch?v=Ross1AQbqJw
Published on 01/08/2019 by

Një muzikë mahnitëse me oud (ose hut) nga një kulturë që e njohim shumë pak. Ndër përshkrimet e para të oudit është ai i babait të metodës shkencore Al Hejsamit (Al-Hasan Ibn al-Haytham, 965 – 1040). Duke mësuar për kulturat e popujve të botës bëhemi njerëz më të mirë, më të dashur dhe më empatik.

Category