Galileo Galilei: Father of Modern Science

595
Published on 30/11/2019 by
Galileo Galilei (1564 – 1642), astronom, fizikan dhe inxhinier, është njëra nga figurat më të shquara të Rilindjes Evropiane. Në këtë dokumentar flitet për figurën poliedrike intelektuale të këtij njeriu. Një citat nga ky tregim thot: “Babai i Gelileo Galileit, Vincenzo, i dha dëtyrë vetes që ta inkurajoj Galileon që t’i përdorë talentet intelektuale që ia ka dhuruar Perëndia në shkallën më të lartë të mundshme. Duke studjuar punimet e Aristotelit, Vincenzo ia nguliti djalit të tij disciplinën e studimit të pavarur, shkathtësinë e observimit dhe eksperimentimit.”
Përveç shkencave, Galileo ka qenë shumë i ngritur edhe si artist. Famlija e Galileos ishte një familje e ngritur që dinte të shijojë dhe kultivojë artet, veçanërisht muzikën. Kështu Galileo mësoi prej babait të tij të performojë në disa instrumente muzikore, ndërsa ishte virtuoz në llautë.
Category